Privacyverklaring

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is uiterst belangrijk voor ons. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Daarom gebruiken we uw informatie in overeenstemming met de strikte bepalingen van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met onze privacyverklaring willen wij u transparant en volledig informeren over welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en hoe deze worden verwerkt.

Heeft u vragen, suggesties en/of kritiek met betrekking tot onze dienstverlening, neem dan contact met ons op: Goldenstein Rechtsanwälte Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; 14 Rue De Grand-bigard; 1082 Bruxelles; Telefoon: +31 85 107 0509; info@goldenstein.nl

Stand: 27.05.2024

I. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de AVG en andere relevante wetgeving en gegevensbeschermingsvoorschriften is de:

Goldenstein Rechtsanwälte Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
14 Rue De Grand-bigard
1082 Bruxelles
Telefoon: +31 85 107 0509
E-Mail: info@goldenstein.nl

Meer informatie kunt u vinden op onze website.

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming en de mogelijkheid om klachten in te dienen

 1. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming bereiken via bovenstaand adres, Tel. +49 30 – 2178 8700; E-Mail: datenschutz@ra-goldenstein.de.
 2. Als er sprake is van een schending van uw rechten in verband met uw rechten op gegevensbescherming, heeft u een wettelijk recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit is altijd de functionaris voor gegevensbescherming van de staat waarin het bedrijf is gevestigd. De lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u hier.

III. Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen: onze bezochte website; datum en tijd op het moment van toegang; hoeveelheid verzonden gegevens in bytes; bron/referentie van waaruit u op de site bent gekomen; gebruikte browser; besturingssysteem gebruikt; gebruikt IP-adres (indien nodig in geanonimiseerde vorm).

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

IV. Cookies

 1. Cookies en cookie-functioneringsgroepen

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie gaat naar de partij die de cookie plaatst (hier naar ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computersysteem overbrengen.

Wij maken onderscheid tussen de volgende functioneringsgroepen cookies:

a) Technische cookies

Deze cookies zijn nodig zodat we de website aan onze gebruikers kunnen weergeven en essentiële basisfuncties kunnen bieden, bijvoorbeeld paginanavigatie.

De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

 • Pagina-instellingen
 • Overige informatie

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Wij gebruiken daarom ook cookies om u te kunnen identificeren bij volgende bezoeken. Ook kunnen sommige functies van onze website niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

b) Cookies voor gebruikersvoorkeuren

Deze cookies worden gebruikt om onze gebruiker en zijn voorkeuren te herkennen wanneer hij terugkeert naar de website. Zo kunnen we gebruikers bij naam begroeten, voorkeuren en zoekopdrachten opslaan of gerichte productsuggesties tonen.

c) Prestatie- en statistische cookies

Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website en het gebruikersgedrag te analyseren. Dit stelt ons in staat om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en waar fouten zijn opgetreden. Deze informatie kunnen wij vervolgens gebruiken om bijvoorbeeld de website gebruiksvriendelijker te maken of informatie en diensten beter af te stemmen op onze gebruikers.

d) Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt om het bezoek van onze gebruikers aan de website te analyseren (bijv. welke links zijn aangeklikt, welke subpagina’s zijn bezocht). We gebruiken deze informatie om advertenties op de website beter af te stemmen op de interesses van onze gebruikers.

 1. Cookiebeheer

a) Toestemmingsknop voor cookies

Op de website is een mogelijkheid geïmplementeerd om cookies toe te staan, zodat u zelf het gebruik van cookies kunt controleren. Het toont u een cookielijst uitgesplitst naar functiegroepen, legt het doel uit van de cookiefunctiegroepen en de individuele cookies, en hoe lang ze worden bewaard.
Het is technisch noodzakelijk om een cookie op te slaan om de cookietoestemmingstool te gebruiken.

b) Instellingen via toestemming voor cookies

Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt de mogelijkheid tot toestemming weergegeven als een pop-upvenster op de website. Hier kunt u vervolgens de cookies, die volgens functiegroepen zijn onderverdeeld, inschakelen door op het overeenkomstige vakje te klikken. Houd er rekening mee dat de technische cookies al worden opgeslagen wanneer de website wordt geopend en het relevante vak vooraf is ingesteld.

Als u technische cookies uitschakelt, kunnen het gebruik van de website of individuele functies op de website beperkt of onmogelijk worden.

c) Uw cookie instellingen

Als u uw cookie-instellingen wilt bekijken of wijzigen, kunt u dit doen door te klikken op de onderstaande link en door vervolgens de gewenste instellingen aan te passen in de cookie-toestemmingsmogelijkheid.
Cookie instellingen wijzigen

 1. Intrekking / opt-out mogelijkheden

a) Instelling via de toestemmingsmogelijkheid

Als u tijdens uw bezoek aan deze website hebt ingestemd met het plaatsen van cookies, kunt u uw toestemming intrekken door via de cookieinstellingen (zie cookie-instellingen hierboven) de relevante cookiecategorie uit te schakelen.

b) Rechtstreeks van de cookie-aanbieder

Naast de mogelijkheid tot herroeping onder a), kunt u cookies rechtstreeks bij een cookie-aanbieder deactiveren of de verwerking van gegevens door browser-plug-ins voorkomen. Als een cookie-aanbieder dergelijke mogelijkheden biedt, hebben we een overeenkomstige link opgenomen in de betreffende informatie.

c) Browserinstellingen / plug-ins

Een andere manier om het gebruik van cookies te controleren, is via de relevante instellingen in browsers met de relevante instellingsopties.

 1. Beschrijving van de gebruikte cookies en technisch noodzakelijke cookies

a) Google Analytics

aa) Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 160 Amphitheatre Parkway, Mountain view, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De locatie van de server is meestal in de VS. Google Analytics-cookies worden geplaatst op basis van artikel 6, lid 1, onder f, AVG. Als beheerder van de website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en, indien nodig, advertenties te optimaliseren.

bb) IP- anonimisering

We gebruiken Google Analytics in verband met IP-anonimisering. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de EU of in andere staten aangesloten bij het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte inkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS overbrengen of daar inkorten. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

cc) Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert. Instructies voor het deactiveren en meer informatie over Google Analytics, in het bijzonder gegevensbescherming, vindt u onder de volgende link:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

dd) Verwerking gegevens

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract voor gegevensverwerking afgesloten met Google Analytics.

ee) Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe aanbieders. Het is niet mogelijk deze gegevens aan bepaalde personen toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

b) Google Ads

De website-exploitant maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (trefwoordtargeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens die beschikbaar zijn bij Google (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses: doelgroeptargeting). Als website-exploitant kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige clicks.

Google Ads wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het zo effectief mogelijk vermarkten van zijn serviceproducten. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

c) Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijvoorbeeld clicks op bepaalde producten) om u in bepaalde reclamedoelgroepen in te delen en vervolgens passende online berichten weer te geven wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen aan de cross-device-functies van Google worden gekoppeld. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander apparaat van u (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u een Google-account heeft, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google Remarketing wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zijn producten zo effectief mogelijk te vermarkten. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

d) Facebook Pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversie te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de Facebook-richtlijn voor gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina’s zowel als buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als site-exploitant niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

V. Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact met u op te kunnen nemen en de daarmee samenhangende technische administratie. Voor het bovengenoemde doel kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners die ons ondersteunen (hosters, dienstverleners, exploitanten van communicatietoepassingen, enz.), die wij uiteraard zorgvuldig hebben geselecteerd en die gebonden zijn aan onze instructies. Dit zijn met name technische dienstverleners die ons ondersteunen bij het verlenen van diensten. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b AVG. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw aanvraag is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

VI. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat de gegevens alleen worden verwerkt als er wettelijke toestemming is. Dat wil zeggen, in het bijzonder als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het leveren van onze contractuele diensten en online diensten, wettelijk vereist is, toestemming is gegeven, en/of vanwege onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking en veiligheid van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG, met name bij het meten van het bereik, het aanmaken van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden, het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van diensten van externe aanbieders).

De rechtsgrondslag voor toestemming is artikel 6 lid 1 onder a en artikel 7 AVG, de rechtsgrondslag voor verwerking om onze diensten te vervullen en de uitvoering van contractuele maatregelen is artikel 6 lid 1 onder b AVG, de rechtsgrondslag voor verwerking om onze wettelijke verplichtingen is artikel 6, lid 1, onder c AVG, en de wettelijke basis voor verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is artikel 6, lid 1, onder f AVG.

VII. Doorspelen van gegevens aan derden

 1. Wij geven uw gegevens alleen door aan derden als dit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b AVG is vereist voor contractuele doeleinden of op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f AVG kan worden gerechtvaardigd.
 2. In het geval dat wij gebruik maken van andere partijen om onze diensten te verlenen, nemen wij passende juridische, technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.
 3. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld:
  a) Voor zover dit volgens artikel 6, lid 1, onder b AVG noodzakelijk is voor de verwerking van klantrelaties met u, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden. Dit omvat in het bijzonder de openbaarmaking aan tegenstanders en hun vertegenwoordigers (in het bijzonder hun advocaten) evenals rechtbanken en andere overheidsinstanties voor correspondentie en om uw rechten te doen gelden en verdedigen. De doorgegeven gegevens mogen door de derde alleen voor de genoemde doeleinden worden gebruikt.
  b) Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan dienstverleners in opdracht (verwerkers). Onze serviceproviders (scanserviceproviders, hosters en andere IT-serviceproviders, evenals externe beheerders, servicecentra) hebben toegang tot de gegevens voor verwerkingsactiviteiten (onderhoud en onderhoud op afstand, verwijdering van bestanden/gegevensdragers).
  c) Het privilege van de advocaat-cliënt blijft te allen tijde onaangetast. Voor zover het gaat om gegevens die onder het advocaat-cliëntgeheim vallen, zullen deze alleen in overleg met u aan derden worden doorgegeven.
 4. Er zijn geen plannen om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land/internationale organisatie.

VIII. Uw rechten

Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht om informatie te ontvangen over de gegevens die over u zijn opgeslagen (artikel 15 AVG).
 • Indien er onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht op rectificatie (artikel 16 AVG).
 • Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking en bezwaar maken tegen de verwerking (Artikelen 17, 18 en 21 AVG).
 • Als u hebt ingestemd met de gegevensverwerking of als er een gegevensverwerkingscontract is en de gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, heeft u mogelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG).
 • U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit conform artikel 77 AVG. U kunt hiervoor in de regel contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of ons kantoor.
 • Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 f AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, op voorwaarde dat daar zijn redenen voor, voortkomend uit uw specifieke situatie.

IX. Mogelijkheid tot verwijdering en intrekking van toestemming

Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, kan deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken (artikel 7, lid 3 AVG).
Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, volstaat een e-mail naar datenschutz@ra-goldenstein.de. Voor de herroeping zijn er geen kosten voor u, behalve de kosten voor de verzending. De rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde gegevensverwerking tot aan de intrekking wordt hierdoor niet aangetast.

X. Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en – indien relevant – ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn, zolang ze niet langer nodig zijn om contractuele verplichtingen te kunnen voldoen en/of indien we geen legitiem belang meer hebben bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21, lid 1 AVG, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of wanneer de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te weerleggen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uit hoofde van artikel 21, lid 2 AVG uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

XI. SSL- of TLS-codering

Alle gegevens die u in het kader van de aanbiedingen op deze website aan de site-exploitant verstrekt, worden om veiligheidsredenen en ter bescherming van de vertrouwelijkheid verzonden met behulp van SSL- of TLS-codering.

XII. Wijzigingsclausule

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Bijgewerkte versies zullen worden vrijgegeven. Voor zover de wijziging van de privacyverklaring geen invloed heeft op het gebruik van de bestaande gegevens, is de nieuwe privacyverklaring van toepassing vanaf de datum van actualisering ervan op onze website. Een wijziging in de privacyverklaring, die verwijst naar het gebruik van de reeds verzamelde gegevens, zal alleen worden aangebracht als dit redelijk voor u is. In dat geval zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte stellen via e-mail, op onze websites, in onze applicatie of op een andere manier. U hebt het recht om binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving bezwaar te maken tegen de geldigheid van de nieuwe privacyverklaring. In geval van bezwaar behouden wij ons het recht voor om de contractuele relatie te beëindigen. Als er binnen de gestelde termijn geen bezwaar wordt gemaakt, wordt de gewijzigde privacyverklaring geacht door u te zijn aanvaard. In de melding informeren wij u over uw recht van bezwaar en het belang van de bezwaartermijn.